Dasar Keselamatan

Ketahui dasar keselamatan di portal @Anugerah Telenovela.

MAKLUMAT PENGGUNA

  1. Portal telenovela akan mengumpulkan data pengguna dengan cara yang sah dan benar. Data yang dikumpulkan akan digunakan hanya untuk tujuan yang telah ditentukan dan tidak akan disalahgunakan atau diakses tanpa izin.
  2. Data pengguna akan disimpan dengan langkah-langkah keselamatan yang sesuai, termasuk penggunaan enkripsi dan penyimpanan dalam pangkalan data yang terlindungi. Akses terhadap data akan dibatasi hanya kepada individu yang memerlukan akses untuk tujuan yang sah.

PORTAL TELENOVELA

  1. Portal ini akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi data peribadi pengguna daripada akses, penggunaan, dan pendedahan yang tidak sah. Ini termasuk penggunaan teknologi keselamatan seperti firewall dan pengesahan dua faktor.
  2. Portal telenovela akan melakukan pemantauan terhadap aktiviti di laman web untuk mengesan sebarang ancaman keselamatan. Aktiviti yang mencurigakan atau melanggar dasar keselamatan akan diambil tindakan sewajarnya.
  3. Akses ke data dan sistem akan dikekalkan dengan kunci akses yang unik dan selamat. Penggunaan kunci akses ini akan diawasi dan diperbaharui secara berkala untuk memastikan keselamatan.
  4. Portal ini akan mempunyai rancangan pemulihan bencana untuk memastikan ketahanan dan pemulihan yang cepat dalam situasi kecemasan atau kejadian tidak dijangka.
  5. Portal ini akan menjalankan audit keselamatan secara berkala dan melibatkan pihak berkuasa keselamatan data yang bebas untuk menyemak langkah-langkah keselamatan dan menilai tahap keselamatan keseluruhan.