Polisi Pemulangan

Ketahui polisi pemulangan di portal @Anugerah Telenovela.

PEMULANGAN WANG SUMBANGAN

  1. Pengguna yang ingin membatalkan sumbangan mereka perlu mengemukakan permohonan pembatalan sumbangan. Permohonan ini perlu disertai dengan maklumat yang relevan, seperti nama pengguna, butiran transaksi, dan alasan pembatalan sumbangan.
  2. Portal telenovela menetapkan had masa tertentu bagi permohonan pembatalan sumbangan. Pengguna perlu memohon pembatalan dalam tempoh yang ditetapkan agar permohonan mereka diproses iaitu 1 minggu selepas dari tarikh pembayaran.
  3. Portal ini akan menilai permohonan pembatalan sumbangan dan membuat keputusan berdasarkan dasar yang ditetapkan. Pengguna akan menerima duit sumbangan semula sekiranya berjaya.
  4. Sebarang keputusan sama ada untuk menerima atau menolak permohonan pembatalan sumbangan adalah muktamad. Pengguna tidak boleh membuat permohonan susulan setelah permohonan yang pertama dibuat.

KHIDMAT PELANGGAN

Portal telenovela akan menyediakan bantuan dan sokongan kepada pengguna yang menghadapi masalah atau mempunyai pertanyaan berkaitan pembatalan sumbangan. Bantuan ini boleh berupa perkhidmatan pelanggan, pusat bantuan dalam talian, atau saluran komunikasi lain yang mudah diakses.